ഇറങ്ങാന്‍ മനസ്സില്ല...എന്നാലും ഇറങ്ങാമെന്ന് ട്രംപ്   I About Donald Trump - Mclips.net

ഇറങ്ങാന്‍ മനസ്സില്ല...എന്നാലും ഇറങ്ങാമെന്ന് ട്രംപ് I About Donald Trump

Share
Embed
  • Published on:  Friday, November 27, 2020
  • ട്രംപ് ആയുധം വച്ചു കീഴടങ്ങുന്നു. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം അംഗീകരിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിലും ...
  • Source: https://youtu.be/wvaHlvtnoS8

Comment